Έρευνα

Από το 2013

Η εταιρεία ΠΑΓΩΝΗΣ, συμμετέχει στη σύνταξη ερευνητικών προγραμμάτων , σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρεται η σύνταξη και υποβολή ερευνητικών προτάσεων στα εξής:

2013

7th Framework Programme for Research, technological development and demonstration, με τίτλο: Integrated resource- efficient processes for safe food manufacturing, σε συνεργασία με άλλους 13 φορείς Ελλάδας και Εξωτερικού (Πανεπιστήμια κι επιχειρήσεις).

2017

Α κύκλος Ερευνώ –Δημιουργώ- Καινοτομώ, σε συνεργασία με Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, με τίτλο «Oι τεχνολογίες Omics και η νανοτεχνολογία, ως εργαλεία ανάπτυξης καινοτόμων λειτουργικών προϊόντων από αιγοπρόβειο γάλα από Ελληνικές αυτόχθονες φυλές».

2017

Διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο « Αξιολόγηση της μικροβιακής ποιότητας του αίγιου γάλακτος – Καθορισμός προτύπων ποιότητας για την επεξεργασία του αίγιου γάλακτος».

2018

HORIZON 2020 , με τίτλο: Minimal processing technologies for Fresh, Sustainable and healthy dairy, fruit and vegetable food in local supply chains, σε συνεργασία με 40 φορείς (από την Ελλάδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 3 επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων και η Παγώνης, και οι υπόλοιποι 39 φορείς , σχεδόν απ’όλες τις χώρες της Ευρώπης, Πανεπιστήμια κι επιχειρήσεις).

2019

Διακρατική Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , με αντικείμενο την αξιοποίηση του Αίγιου Γάλακτος (Ελλάδα) και του Γάλακτος Καμήλας (Κίνα).

2019

Β κύκλος Ερευνώ- Δημιουργώ – Καινοτομώ σε συνεργασία με Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, τμήμα τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τίτλο «Oι τεχνολογίες Omics και η νανοτεχνολογία, ως εργαλεία ανάπτυξης καινοτόμων λειτουργικών προϊόντων από αιγοπρόβειο γάλα από Ελληνικές αυτόχθονες φυλές».

2019

Δημοσίευση στο International Journal of Production Research, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας) με τίτλο: Block chain Based food supply chain traceability: a case study in the dairy sector.

2020

Συνεργασία μας με το τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως case study επιχειρηματικότητης στα πλαίσια του προγράμματος Innodairy, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές, και όλους όσους εμπλέκονται στη παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

2021

ΠΕΠ Αττικής, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο: Ανάπτυξη εδώδιμων νανοφορέων εγκλεισμού βιοενεργών συστατικών από Ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων με οφέλη υγείας.