Εκπαίδευση

20/10/21: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μέλους της εταιρείας, στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου και στις εγκαταστάσεις παραγωγής, με τίτλο «Παραγωγή τυριού από πρόβειο άπαχο γάλα, με βελτιωμένα διαθρεπτικά χαρακτηριστικά», σε συνεργασία με το ΓΠΑ.

17/5/21:  Βασικό σεμινάριο ΕΦΕΤ για εργαζόμενους στον τομέα των τροφίμων.

06/03/2021: “Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, οδηγία (ΕΕ)2020/2184 σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού: τί αλλάζει σε αυτά που ξέρουμε”, διοργανωμένο από το περιφερειακό τμήμα Αττικής και Κυκλάδων της Ε.Ε.Χ, το επιστημονικό τμήμα αναλυτικής Χημείας της Ε.Ε.Χ, και τον Πανελλήιο Σύλλογο Χημικών Βιομηχανίας κι επιχειρήσεων.

14/02/2021: Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, επενδύουμε στην εκπαίδευση του προσωπικού μας.

Σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες του τμήματος Ζωικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το προσωπικό του Τυροκομείου ΠΑΓΩΝΗΣ που εμπλέκεται στην παραγωγή και στην μεταποίηση , ξεκινά σε δύο φάσεις, την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειάς 100 ωρών, με Θεματολογία: ποιοτικός έλεγχος νωπού γάλακτος, παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, οργάνωση και λειτουργία γαλακτοκομικών επιχειρήσεων, αρχές υγιεινής στην παραγωγή.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος και των γραπτών εξετάσεων, θα οδηγήσουν το προσωπικό μας στην απόκτηση “Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης “, 6 ECTS, από το κέντρο διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας!

Καλή μας αρχή!!!

Δείτε στο Facebook