Τα νέα μας

Καθαρισμός και απολύμανση

Ο καθαρισμός και η απολύμανση είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την υγιεινή του γάλακτος και των προϊόντων του, καθώς είναι προϊόντα πολύ ευαλλοίωτα. Για να εφαρμοσθεί ένα πρόγραμμα καθαρισμού και απολυμάνσεων σε μια βιομηχανία, θα πρέπει

1)να γίνει απόλυτα κατανοητό τόσο σε αυτούς που διοικούν όσο και σε αυτούς που το εφαρμόζουν πως είναι απόλυτα απαραίτητο,

2) να καθοριστεί πρόγραμμα ανάλογο με τις ανάγκες της κάθε βιομηχανίας και να διατυπωθεί λεπτομερειακά ώστε να εφαρμόζεται επακριβώς ως μέρος της ρουτίνας εργασιών της βιομηχανίας

3) να εκπαιδευτούν στο πρόγραμμα άτομα ικανά στην εφαρμογή του

4) να γίνεται συνεχής έλεγχος της αποδοτικότητας του προγράμματος καθαρισμού.

Παράμετροι όπως χρόνος, συγκέντρωση, θερμοκρασία, είδος καθαριστικού/απολυμαντικού είναι μείζονος σημασίας.

Σύμμαχοι σε αυτό , οι προμηθευτές ανοξείδωτου εξοπλισμού (δίκτυα σωληνώσεων με βαλβίδες ασφαλείας και CIP) που να εξασφαλίζει την δυνατότητα εφαρμογής κυκλωμάτων, καθώς και οι προμηθευτές απορρυπαντικών/απολυμαντικών για την γαλακτοβιομηχανία.

Στο τυροκομείο ΠΑΓΩΝΗΣ, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας όχι μόνο στη σωστή χρήση δικτύων και κυκλωμάτων, αλλά και στη σωστή χρήση απορρυπαντικών/απολυμαντικών. Τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες πρέπει να διατυπώνονται στους προμηθευτές και να δίνεται πάντα λύση εφαρμόσιμη ανάλογα με την περίσταση.

Κανόνας: τα προϊόντα καθαρισμού / απολύμανσης, ακολουθούν τη διαδρομή του γάλακτος και των προϊόντων του!