Τα νέα μας

Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας

Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας

Από το Μάϊο του 2012, το τυροκομείο μας συμμετέχει στο εγκεκριμένο από την Πολιτεία Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) που οργανώνει η ΕΕΑΑ, εκπληρώνοντας έτσι τις νομικές της υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από το Νόμο 2939/01.