Τα νέα μας

Διάθεση προϊόντων

Διάθεση προϊόντων χωρίς Μεσάζοντες

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι στις 07/05/2017

Στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, Ιωαννίνων και Χελμού

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι στις 09/04/2017

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο , Σαλαμίνος και Αριστοφάνους στο Κάτω Χαλάνδρι

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι στις 12/03/2017

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, Οδ. Ανδρούτσο και Ζαλόγγου, στο Πολύδροσο

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι στις 18/12/2016

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνος και Αριστοφάνους

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι στις 13/11/2016

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, στο Πολύδροσσο

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, στις 06/11/2016

Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 9/10/2016

Στο 12 Δημοτικό Σχολείο, Ιωαννίνων και Χελμού

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο  Χαλάνδρι, στις 12/06/2016

Σαλαμίνος και Αριστοφάνους

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια στις 04/06/2016

Οδοί Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 22/05/2016

Ιωαννίνων και Χελμου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 24/04/2016

στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, Οδ.Ανδρούτσου και Ζαλόγγου, στο Πολύδροσσο.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθραία, στις 23/4/2016

Διασταύρωση των οδών Τατοϊου και Σεβδικίου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, στις02/03/2016

Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 20/03/2016

Σαλαμίνος και Αριστοφάνους, στο 9ο Δημοτικό

“Xωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθραία, στις 05/03/2016

Τατοϊου και Σεβδικίου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, στις 05/03/2016

Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 21/02/2016

στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, Ιωαννίνων και Χελμού

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, στις 06/02/2016

Κομιζοπούλου και Καραισκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στους Αμπελόκηπους, στις 14/02/2016

Μετρό Πανόρμου

“Χωρίς Μεσάοντες” στη Νέα Ερυθραία, στις 06/02/2016

Τατοϊου και Σεβδικίου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 24/01/2016

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο στο Πολύδροσσο, Οδ. Ανδρούτσου και Ζαλόγγου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, στις 09/01/2016

Κομιζοπούλου και Καραισκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 20/12/2015

στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Σαλαμίνος και Αριστοφάνους

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθραία, στις 19/12/2015

Τατοϊου και Σεβδικίου

“Χωρίς Μεάσοζοντες” στους Αμπολόκηπους, στις 13/12/2015

Στάση Μετρό Πανόρμου

“Xωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, στις 05/12/2015

Οδοί Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 11/10/2015

στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, στο Πολύδροσο, Οδ. Ανδρούτσου και Ζαλόγγου.

Θα διατίθεται και Φέτα και Γραβιέρα παραγωγής μας.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθραία στις 03/10/15

Τατοϊου και Σεβδικίου

“Χωρίς Μσεάζοντες” στα Ανω Λιόσια στις 05/9/15

Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι στις 14/06/2015

Αριστοφάνους και Σαλαμίνος

“Χωρίς Μεσάζοντες” στους Αμπελόκηπους , στις 07/06/2015

στο Μετρό Πανόρμου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια στις 06/06/2015

Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Xωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθραία, στις 30/05/2015

Τατοϊου και Σεβδικίου, οικόπεδα Παπαστράτου

“¨Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι στις 10/05/2015

Στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, Ιωαννίνων και Χελμού

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Α. Λιόσια στις 09/05/2015

οδοί Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 15/03/2015

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Σαλαμίνος και Αριστοφάνους, στο Κάτω Χαλάνδρι

“Χωρίς Μεσάζοντες” στους Αμπελόκηπους, στις 08/03/2015

Στο μετρό Πανόρμου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθραία, στις 07/03/2015

Διασταύρωση οδών Τατοϊου & Σεβδικίου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στά Ανω Λιόσια, στις 07/03/2015

Διασταύρωση οδών Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 15/02/2015

Στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, Ιωαννίνων και Χελμού

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, στις 07/02/2015

Διασταύρωση οδών Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθραία, στις 31/01/2015

Διαστάυρωση οδών Τατοϊου και Σεβδικίου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 18/01/2015

Στο 9ο Δημοτικό σχολείο, Οδ.Ανδρούτσου και Ζαλόγγου.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Άνω Λιοσια, στις 03/01/2015

Διασταύρωση οδών Κομιζοπουλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Βύρωνα, στις 20/12/2014

στο 3ο-4ο Λύκειο, οδός Ταταούλων

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 14/12/2014

στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Σαλαμίνος και Αριστοφάνους, στο Κάτω Χαλάνδρι

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια στις 06/12/2014

Διασταύρωση οδών Κοιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθραία,  στις 29/11/2014

Στο οικόπεδο Παπάστρατού, Τατοιου και Σεβδικιου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στους Ζωγράφου,  στις 15/11/2014

Στην Πανεπιστημίουπόλη, είσοδος από Όύλωφ Πάλμε

Χωρίς Μεσάζοντες” στα Χαλάνδρι, στις 09/11/2014

στο 12ο Δημοτικό σχολείο, Ιωαννίνων και Χελμού

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, την 01/11/14

Διασταύρωση οδών Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στους Αμπελόκηπους, στις 12/10/14

στο μετρό Πανόρμου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 05/10/2014

Στο προαύλιο του 9ου Δημοτικού Σχολείου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Άνω Λιόσια, στις 05/07/2014

Διασταύρωση οδών Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στους Αμπελοκήπους, στις 29/6/2014

Στην Πλατεία του Μετρό Πανόρμου

“Xωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 22/6/2014

στο 4ο Δημοτικό σχολείο, Αριστοφάνους και Σαλαμίνος

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Αιγάλεω, στις 15/6/2014

Στο άλσος, στο Μπαρουτάδικο

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθραία, στις 07/06/2014

Στα οικόπεδα Παπαστράτου, Τατοϊου και Σεβδικίου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια στις 31/05/2014

Διασταύρωση οδών Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι στις 11/05/2014

12o Δημοτικό Σχολείο, Ιωαννίνων και Χελμού Τούφα

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 13/04/2014

στο 9ο Δημοτικό σχολείο Χαλανδρίου, Ζαλόγγου 17 και Οδ. Ανδρούτσου (Πολύδροσο Χαλανδρίου)

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Αιγάλεω, στις 13/04/2014

στο άλσος στο Μπαρουτάδικο

“Xωρίς Μεσάζοντες” στη Γλυφάδα, στις 12/04/2014

Στο πάρκινγκ του Δημαρχείου

“Xωρίς Μεσάζοντες” στο Χολαργό, στις 06/04/2014

στα Νταμάρια στο γήπεδο Χολαργού, στο τέρμα της οδού Σύρου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στην Αγία Παρασκευή, στις 06/04/2014

στη διασταύρωση των οδών Βαλτετσίου κι Ελληνοσερβικής Φιλίας (πρώην Sprider)

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθραία, στις 05/04/2014

στα οικόπεδα Παπαστράτου, διασταύρωση οδών Τατοϊου και Σεβδικίου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στου Ζωγράφου, στις 05/04/2014

Στην Πανεπιστημιούπολη, είσοδος από Ούλωφ Πάλμε

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, στις 05/04/2014

Διασταύρωση οδών Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 16/03/2014

Στο 7ο Δημοτικό σχολείο Χαλανδρίου, σε συνεργασία με το “Μαζί να τα φάμε”.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Αιγάλεω, στις 09/03/2014

Σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω, στο Μπαρουτάδικο.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στους Αμπελόκηπους, στις 09/03/2014

Στην Πλατεία του μετρό Πανόρμου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Πατήσια, στις 09/03/2014

Στο κτήμα Δρακόπουλου, τέρμα οδού Πατησίων

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, την 01/03/2014

Οδοί Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσαζοντες” στη Γλυφάδα, στις 15/02/2014

Στο πάρκινγκ μπροστά από το Δημαρχείο, σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Λόφο Αξιωματικών στο Περιστέρι στις 09/02/2014

Σε συνεργασία με την πρωτοβουλία αλληλεγγύης κατοίκων Λόφου Αξιωματικών. Η παραλαβή θα γίνει στο Λόφο Αξιωματικών, πλησίον εκκλησίας Αγ. Αναστασίας, έναντι αφετηρίας γραμμής 821 (οδός Τηλέμαχου).

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χολαργό, στις 09/02/2014

Στο 2ο γήπεδο Χολαργού, στα Νταμάρια, στο τέρμα της Οδού Σύρου.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στην Πετρούπολη, στις 02/02/2014

στο πάρκινγκ του θεάτρου Πέτρας

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 02/02/2014

Σε συνεργασία με το “Μαζί να τα φάμε”. Για τη θέση θα βγει σχετική ανακοίνωση

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, την 01/02/2014

Στη συμβολή των οδών Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Παλαιό Φάληρο, την 01/02/2014

Στη διασταύρωση των οδών Ιφίτου και Πυθαγόρα, στην πλατεια της Αγίας Βαρβάρας

“Χωρίς Μεσάζοντες”, στη Νέα Ερυθραία, την 01/02/2014

στη διασταύρωση των οδών Τατοϊου και Σεβδικίου, στα οικόπεδα Παπαστράτου

“Χωρίς Μεσάζοντες”, στο Αιγάλεω, στις 19/01/2014

Στο Μπαρουτάδικο, σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω

“Χωρίς Μεσάζοντες”, στα Ανω Λιόσια στις 11/01/2014

Οδοί Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” , στο Πολύδροσσο Χαλανδρίου, στις 15/12/13

στο 9ο Δημοτικό Σχολείο, Οδυσσέως Ανδρούτσου και Ζαλόγγου.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στον Χολαργό, στις 15/12/2013

σε συνεργασία με το δικτυο αλληλεγγύης Χολαργού – Παπάγου, στο 2ο γήπεδο Χολαργού, στα Νταμάρια, στο τέρμα της οδού Σύρου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Γλυφάδα, στις 14/12/13

σε συνεργασία με το δήμο Γλυφάδας, στο προαύλιο του Δημαρχείου

“Χωρίς Μεσάζοντες”, στην Πετρούπολη, στις 08/12/13

στο πάρκινγκ του θεάτρου Πέτρας

“Χωρίς Μεσάζοντες”, στη Νέα Ερυθρέα, στις 07/12/13

Στη διασταύρωση των οδών Τατοϊου και Σεβδικίου (στα οικόπεδα Παπαστράτου)

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, στις 07/12/13,

Στη διασταύρωση των οδών Κομιζοπούλου & Καραίσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Αιγάλεω, στις 24/11/2013,

σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγάλεω, στην είσοδο του Αλσους Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο)

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Δάφνη, στις 17/11/2013,

σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση “Γεωκαρποί”, Κολοκοτρώνη 3, Δάφνη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο κάτω Χαλάνδρι, στις 10/11/13

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, Αριστοφάνους και Σαλαμίνος

“Χωρίς Μεσάζοντες” στου Ζωγράφου, στις 09/11/13

Σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου, στην Πανεπιστημιούπολη, είσοδος από Ούλωφ Πάλμε

“Χωρίς Μεσάζοντες” στην Αγία Παρασκευή, στις 3/11/13

Σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής, στο προαύλιο της ΕΡΤ

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια , στις 2/11/13

Στη συμβολή των οδών Κομιζοπούλου & Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Πέραμα, σε συνεργασία με το Δήμο Περάματος, στις 19/10/2013

στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Περάματος.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, σε συνεργασία με το Δήμο Χαλανδρίου, στις 19/10/2013

στον χώρο του κτήματος Μαμόπουλου, Αγ. Παρασκευής-Λεωφόρος Κ. Παλαιολόγου (έναντι Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου).

“Χωρίς Μεσάζοντες”, στον Γέρακα, στις 12/10/2013, σε συνεργασία με το Δήμο Παλλήνης

στην οδό Ιθάκης στο Γέρακα (Δημαρχείο Παλλήνης).

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 06/10/2013, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία αλληλεγγύης Χαλανδρίου

“Χωρίς Μεσάζοντες”, στο Χολαργό στις 06/10/2013, σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Χολαργού-Παπάγου

“Xωρίς Μεσάζοντες” σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω, στις 06/10/2013

Στο άλσος Αιγάλεω, στο Μπαρουτάδικο, επί της Ιεράς Οδού

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια στις 05/10/2013

Οδοί Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Ερυθρέα, στις 05/10/2013

σε συνεργασία με το Δίκτυο αλληλεγγύης Νέας Ερυθρέας

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Μαρούσι, στις 29/09/2013, σε συνεργασία με τους “Αλληλέγγυους δρόμους”

Στο πάρκινγκ πίσω από το ΟΑΚΑ, επί της Αμαρυσίας Αρτέμιδος

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια στις 29/06/2013

Οδοί Κομιζοπούλου & Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στην Αγία Παρασκευή στις 16/06/2013

Για την τοποθεσία θα γίνει σχετική ενημέρωση

“Χωρίς Μεσάζοντες” στον Χολαργό, στις 16/06/2013

Σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Χολαργού

“Χωρίς Μεσάζοντες” στην Κυψέλη, στις 16/06/2013

Σε συνεργασία με το δίκτυο Αλληλεγγύης “Το μυρμήγκι”

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Μαρούσι, στις 09/06/2013

Για την τοποθεσία θα γίνει σχετική ενημέρωση

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Αιγάλεω, στις 09/06/2013

Σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω, στο προαύλιο του ΤΕΙ Αιγάλεω.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 09/06/2013

Στη συμβολή των οδών Επιδαύρου & Γυφτοπούλου, στην περιοχή της Ριζαρείου.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στην Κατερίνη, στις 08/06/2013

Επειτα από τον επιτυχημένο μας δειγματισμό στην Κατερίνη, στις 13/01/2013, σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Νομού Πιερίας, θα γίνει η διανομή τυριού Φέτας Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, στον χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης, σε δοχεία των 6-7 κιλών.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Νέο Φάληρο, στις 02/06/13

Πίσω από το γήπεδο Καραϊσκάκη, οδοί Σοφιανοπούλου και Εμμανουηλίδη.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Σμύρνη, την 01/06/2013

Στο κτήμα Δέγλερη, Ευξείνου Πόντου & Σωκίων. Η διάθεση των προϊόντων θα ξεκινήσει στις 08.00 πμ.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Άνω Λιόσια, την 01/06/13

Οδοί Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη, στο συνηθισμένο μας ραντεβού

“Χωρίς Μεσάζοντες” στου Ζωγράφου, την 01/06/2013

Σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χαλάνδρι, στις 28/04/2013

Σε συνεργασία με την ομάδα “μαζί να τα φάμε”, στο προαύλιο του 4ου-5ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Χολαργό, στις 28/04/2013

Σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλληλεγγύης Χολαργού

“Χωρίς μεσάζοντες” στο Νέο Φάληρο, στις 28/04/2013

Σε συνεργασία με “το λιμάνι της αγωνίας”, πίσω από το γήπεδο Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Πέραμα, στις 27/04/2013

Σε συνεργασία με το Δήμο Περάματος, στην πλατεία Δημαρχείου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Γλυφάδα, στις 27/04/2013

Σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας, στην πλατεία Δημαρχείου

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Ελληνικό, στις 27/04/2013

Σε συνεργασία με το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Άνω Λιόσια στις 27/04/2013

Διασταύρωση οδών Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Νέο Φάληρο, στις 07/04/2013

Συμβολή των οδών Σοφιανοπούλου & Εμμανουηλίδη, πίσω από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Για παραγγελίες, στείλτε το μήνυμά σας στο tolimanitisagonias@yahoo.gr, και στα τηλέφωνα 210-4194253.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Ανω Λιόσια, στις 06/04/2013

Στην συμβολή των οδών Κομιζοπούλου & Καραϊσκακη. Για παραγγελίες, τηλεφωνήστε στο 6977-006613

“Χωρίς Μεσάζοντες” στον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, στις 06/04/2013

Πίσω από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Για παραγγελίες, στείλτε στο kinima12@gmail.com, και στα τηλέφωνα 213-2018745 (Αργυρούπολη)  και 213-2026022 (Ελληνικό)

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Παλαιό Φάληρο, στις 06/04/2013

Στην Αγία Βαρβάρα, στο τέρμα της οδού Ιφίτου (από Πλατεία Φιλικής Εταιρίας).  Για παραγγελίες, τηλεφωνήστε στο 210-7700202, ή ηλεκτρονικα στη διεύθυνση http://alpolfaliro.blogspot.gr.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στην Πετρούπολη,στις 10/03/2013

Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Πέτρας. Οι παραγγελίες δίνονται ηλεκτρονικά στην σελίδα www.spame-petroupoli.gr

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Γλυφάδα, στις 09/03/2013

Στην πλατεία Δημαρχείου. Λεπτομέρειες για τον τρόπο παραγγελιών θα δοθούν συντόμως

“Χωρίς Μεσάζοντες” στη Νέα Σμύρνη, στις 09/03/2013

Στο κτήμα Δέγλερη, Ευξείνου Πόντου & Σωκίων, Άνω Νέα Σμύρνη, 10πμ – 3μμ. Για παραγγελίες μέσω ιντερνετ, παρακαλώ μπείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

strofi-ns.gr/xoris-mesazonte/

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Άνω Λιόσια, στις 02/03/2013

Οδοί Κομιζοπούλου και Καραϊσκάκη όπως και την προηγούμενη φορά, με τα αγνά γαλακτοκομικά μας προϊόντα. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6977006613

“Χωρίς Μεσάζοντες” στου Ζωγράφου, στις 02/03/2013

Σε συνεργασία με το “Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου”, διαθέτουμε προϊόντα χωρίς μεσάζοντες, το Σάββατο 2 Μαρτίου, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (είσοδος από Ούλωφ Πάλμε). Οι πόρτες για το καταναλωτικό κοινό, ανοίγουν στις 09:00πμ. Για παραγγελίες, απευθυνθείτε ακολούθως:

Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου

Λεωφόρος Παπάγου 124 (Υπόγειο) – Ζωγράφου

τηλ: 210-7755663, φαξ: 210-7709825, email: diktioaz@gmail.com

“Χωρίς Μεσάζοντες” στον Ωρωπό, στις 24/02/2013

Σε συνεργασία με την Κοινοφελή Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού, διαθέτουμε προϊόντα την Κυριακή 24/02/13, από τις 08.00-14.00, στη Λεωφόρο Νίκου Παρούση, (χώρος Λαϊκής Αγοράς). Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22950-32190.

“Χωρίς Μεσάζοντες” στο Βύρωνα, στις 23/02/2013

Επόμενο ραντεβού μας για το Φλεβάρη, σε συνεργασία με τους “Πολίτες του Βύρωνα” στις 23/02/2013, από τις 08.00-14.00, στην Οδό Ταταούλων, στον Βύρωνα, στο προαύλιο του 3ου – 4ου Γυμνασίου – Λυκείου. Για παραγγελίες των προϊόντων μας, μπορείτε να μπείτε στη διεύθυνση

politestouvirona.blogspot.gr

Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, παραγγελίες λαμβάνονται από τις 8 Φεβρουαρίου κι έπειτα, καθημερινές από τις 6-8 μμ, και Σαββατοκύριακα 11.00-12.30 στο Αλσος Αγίας Τριάδας (Λαμπηδόνα).

“Χωρίς Μεσάζοντες στο Αιγάλεω στις 17/02/2013”

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγάλεω, την Κυριακή 17/2/2013, στι προαύλιο του ΤΕΙ Αιγάλεω

“Χωρίς Μεσάζοντες” στα Άνω Λιόσια στις 02/02/2013

Ραντεβού το Σάββατο 02/02/2013 στα Ανω Λιόσα, οδοί Κομιζοπούλου & Καραϊσκάκη για να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά.

Δειγματισμός προϊόντων μας στη Κατερίνη στις 13/01/2013

Όπως πολλοί άλλοι παραγωγοί, εταιρίες και συνεταιρισμοί, έτσι κι εμείς αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στο μεγάλο δειγματισμό των προϊόντων μας στους πολίτες της Κατερίνης, μέσω της “Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Νομού Πιερίας”. Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του δειγματισμού, καθώς και την εξέλιξη των παραγγελιών, μπορείτε να δείτε στο κάτωθι link:

www.otoposmou.gr

Διάθεση προϊόντων “χωρίς μεσάζοντες”

Από το Νομέμβρη του 2012, η εταιρία μας συμμετέχει σε διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, σε συνεργασία με Δήμους, ανεξάρτητα κινήματα πολιτών, ή ιδιωτική πρωτοβουλία ομάδων. Σε κάθε τέτοια μας κίνηση, ένα ποσοστό επί της αξίας των πωληθέντων, παρέχεται με τη μορφή προϊόντος σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, οι οποίες στηρίζονται από τους διοργανωτές των κινημάτων αυτών.

Υστερα από την επιτυχημένη συνεργασία μας με τους Δήμους Περάματος , Γλυφάδας , Κίνηση Πολιτών Βύρωνα , Ανεξάρτητη κίνηση Καπανδριτίου, και μετά από μεγάλη παρότρυνση των πελατών που εξυπηρετήσαμε κατά τη διάρκεια των κινημάτων αυτών, αποφασίσαμε να ενημερώνουμε την ιστοσελίδα μας σε αυτό το πεδίο για την επόμενή μας παρουσία…

Σας ευχαριστούμε θερμά!